CFAP PRIJS

voor film- of televisieproducent

2020

Speciale juryprijs (€5.000) voor documentaire filmproducent Kees Rijninks
Koji Nelissen | Derk-Jan Warrink - winnaars (€20.000)
Jos de Putter - genomineerd
(€5.000)
Jeroen Koopman - genomineerd (€5.000)

Vakprijs

voor film- en/of televisieproducent

CFAP wil met de uitreiking van een jaarlijkse vakprijs aan een onderscheidende film- of televisieproducent een bijdrage leveren aan de stimulering van de Nederlandse filmproductie. Met de CFAP prijs wil het fonds de aandacht vestigen op de veelzijdigheid van het vak en kwaliteit bevorderen door bijzondere prestaties van producenten te ondersteunen. Een vernieuwend en/of uitzonderlijk project waarmee een producent zich onderscheidt, kan ook aanleiding zijn voor toekenning van de CFAP prijs.

De CFAP prijs van 20.000 euro wordt jaarlijks uitgereikt: 

  1. Als eerbetuiging aan een Nederlandse film- of televisieproducent, die zich in zijn vak heeft onderscheiden met een bijzondere prestatie.
  2. Ter ondersteuning van een onderscheidend project van een Nederlandse film- of televisieproducent.
  3. Als aanmoediging voor de professionele ontwikkeling van een opvallend talent.

Het geldbedrag dient te worden aangewend voor project- en/of professionele ontwikkeling.

 

Voordracht

selectie zomer - uitreiking najaar

Vakgenoten en collega’s uit de film- en mediasector kunnen op eigen initiatief of op uitnodiging, kandidaten met of zonder projecten voordragen voor de CFAP prijs via het voordrachtformulier (zie hieronder).

De voordracht omvat:

  1. Een toelichting en motivatie.
  2. Een CV van de voorgedragen producent (en/of een projectoverzicht van zijn/haar productiehuis), met of zonder project(omschrijving).
  3. Aanvullende achtergrondinformatie met eventueel een projecttoelichting.

De selectie wordt uitgevoerd door een jury die jaarlijks van samenstelling wisselt en bestaat uit een bestuurslid van CFAP (vz) en vertegenwoordigers van de besturen van de Nederlandse Producenten Alliantie (NAPA) en de Nederlandse Content Producenten (NCP).

In 2020 bestaat de jury uit Paul de Man, WillemZijlstra en Jacqueline Gerritsma, voorzitters van respectievelijk CFAP, NCP en NAPA.

In 2021 start de volgende voordrachtronde