Over CFAP

Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten

Over CFAP

Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten

Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten (CFAP) wordt gefinancierd door SEKAM Video. Dit is een collectieve beheerorganisatie die auteursrechtelijke vergoedingen int voor audiovisuele werken. Deze gelden worden toebedeeld aan – bij SEKAM Video geregistreerde – rechthebbende producenten van film- en televisiewerken. Daarnaast bestemt zij een deel van de geïnde middelen voor sociaal-culturele en educatieve doeleinden via het Culturele Fonds Audiovisuele Producenten (CFAP).

CFAP kent conform het reglement bijdragen toe aan aan activiteiten en/of projecten met sociale, culturele of educatieve doeleinden zoals ondersteuning van training, kennisontwikkeling en -overdracht. Bij sociale doelstellingen gaat het vooral om het verbeteren van de sociale positie van rechthebbenden, in dit geval audiovisuele producenten. Bij culturele doelstellingen gaat het om een grote variëteit aan projecten, die onder de noemer ‘cultuur’ vallen.

Naast subsidie aan projecten, kent CFAP jaarlijks de CFAP prijs toe aan (een) onderscheidende film- of televisie producent(en) op basis van voordrachten van vakbroeders en collegae. Het SEKAM Video bestuur legt periodiek prioriteiten vast, deze zijn leidend bij de selectie van aanvragen en subsidietoekenningen. 

In 2024 is circa € 200.000 beschikbaar voor projectsubsidies en de CFAP prijs. 

Doelen

CFAP besteedt haar budget aan activiteiten en/of projecten die:

  1. beogen de televisie- en filmsector in Nederland te versterken;
  2. de belangen van film- en televisieproducenten in het algemeen bevorderen.

Focus

CFAP focust op sociale, culturele en educatieve onderwerpen die relevant zijn voor televisie- en filmproducenten en het werkveld van SEKAM Video bestrijken.

 

Documenten

Klik op de titels om onderstaande documenten te downloaden.