Projectsubsidies

(sinds 2018)
FilmForward

Owning Your Plan

Subsidie: € 20.155

Een 6-daagse workshop in december 2020, gericht op het het verbreden en verbeteren van de skillset van  uitvoerend producenten, first AD’s en budget controllers van films en televisieseries om grote, complexe (inter)nationale producties te plannen, budgetteren en controleren. Meer info: hier.

 

Film by the Sea 2020

Award Ceremony Talent Talks

Subsidie: € 10.000

Film by the Sea beleeft in 2020 zijn 22e editie. Ondanks de Coronacrisis gaat het festival door met een volwaardig on- en offline programma, passend bij het karakter van dit gerenommeerde, regionale festival. Daarnaast is er een Drive-in bioscoop. De CFAP subsidie wordt gebruikt voor o.m. de Award Ceremony, dagelijkse online talkshow en prijzen voor Zeeuwse contentmakers.
Ontwikkelinstelling Film en AV Media

COVID Manager on Set

Subsidie: € 18.719

Trainingen van juli tot september 2020 voor av-professionals die opleiden tot  ‘Covid Manager on Set’. Deelnemers krijgen informatie over toepassing van de richtlijnen van het COVID-19 Protocol Audiovisuele Sector tijdens opnames voor film en televisie. Een BHV-cursus maakt onderdeel uit van het programma en communicatie, handhaving en conflictbeheersing komen aan de orde. Meer informatie en aanmelding > hier.

Programma's voor professionals

NFF Conferentie & Extended

Subsidie: € 20.000

Ondersteuning van de jaarlijkse conferentie voor AV-professionals tijdens het Nederlands Film Festival. In 2020 online. Nationale – en internationale sprekers discussiëren over belangrijke ontwikkelingen en inspirerende initiatieven in het AV-landschap. ‘NFF Extended’ biedt professionals een (online) platform om zich gedurende het jaar te informeren én te laten inspireren over actuele en urgente onderwerpen.

PR-campagne bioscoop

GANAARDEFILM.nl

Subsidie: € 20.000

De filmbranche spant zich gezamenlijk in op de COVID-19 crisis het hoofd te bieden en het werk weer op te starten. Met de landelijke PR-campagne  ‘Ga naar de Film’ wordt het publiek gestimuleerd om weer – veiling – naar de bioscoop te gaan. Er is extra aandacht voor de Nederlandse film en belangrijke najaar releases
* I.s.m. NVBF, FDN, Nationale Bioscoopbon, Cineville, Nederlands Filmfonds, en  individuele distributeurs.

Handleiding

COVID-19 Protocol AV

Subsidie: € 20.000

Beroepsorganisaties NCP en NAPA hebben gezamenlijk het initiatief genomen om een werkbaar generiek protocol voor de Nederlandse AV-sector op te stellen zodat tijdens de wereldwijde corona-crisis veilig de werkzaamheden kunnen worden hervat. Het biedt aan AV-professionals, bedrijven, opdrachtgevers, financiers en verzekeraars  de nodige informatie over alle onderdelen van het (pre)productieproces.

Talentontwikkeling TV & Film

DOC+

Subsidie: € 19.844

DOC + biedt jonge televisie- en filmmakers en producenten een coaching-programma waarmee zij documentaires realiseren voor een nationaal podium. De 6 masterclasses zijn openbaar en breed toegankelijk. Doc+ is een initiatief van Docwerk i.s.m. o.m. Omroep Gelderland.

 

Oprichting Netwerk

Vrouwen in de AV-sector

Subsidie: € 5.000,-

Professioneel netwerk voor en door vrouwen in de AV sector voor data & onderzoek, training & mentoring, samenwerking & events, politiek & beleid om de arbeidsmarktpositie van vrouwen in de audiovisuele sector in Nederland te versterken.

Editie 2019 - 2020

Filmjaarboek

Subsidie: € 4.000,-

Bijdrage aan het Filmjaarboek 2019/20202. Het boek bevat o.a. informatie over alle bioscoopfilms die in 2019 in Nederland zijn uitgebracht en een lijst van de belangrijkste filmprijzen en bezoekcijfers.

2e editie ACE Special series

ACE TV SERIES Special

Subsidie: € 20.000,-

Bijdrage aan de realisatie van de ACE Series Specials, een zesdaags trainingsprogramma (in Brussel) in samenwerking met VAF waarin zestien ervaren producenten uit verschillende Europese landen werken aan de creatieve en financiële ontwikkeling van nieuwe tv-series. Aanmeldingen voor 1 juni 2020 > hier

On the job-training voor talent

De Ontmoeting

Subsidie: € 15.000,-

De Ontmoeting is, een talent-ontwikkelingsproject waarin een serie korte films in verschillende genres worden gemaakt door nieuwe makers, in nauwe samenwerking met ervaren producenten en omroepen. Door vooraf een distributietraject uit te stippelen, worden de films vertoond in bioscopen (als voorfilm), op festivals, op TV en online. Dit is de 5e editie.

faciliteit talent-ontwikkeling

MACA

Investeringssubsidie: € 20.000,-

Met het Moving Arts Center (MACA) beogen de initiatiefnemers, waaronder Eye Filmmuseum en NDSN-werf, in Amsterdam een nieuwe omgeving te creëren, waar film- en mediaprofessionals in verschillende stadia van hun carrière met internationale collegae kunnen werken aan de ontwikkeling van nieuwe projecten en hun vakmanschap. CFAP draagt als  founding partner bij aan de opzet en ontwikkeling van MACA. 

organisatie muziek- en documentairefestival

IN-EDIT NL

Verstrekte subsidie: € 35.000,-

Bijdragen in 2018 (15.000) en 2019 (20.000) aan de organisatie van een muziek-documentairefestival voor zowel een breed publiek als specifieke doelgroepen zoals doven, slechthorenden en ouderen. De derde editie van het festival zal plaatsvinden in mei 2020 in Het Ketelhuis te Amsterdam.

Bijdrage aan jubileumboek 'Alles is film'

Alles is film

Subsidie: € 5.000,-

Bijdrage aan het maken en uitgeven van het boek ‘Alles is film’. Het boek, dat wordt uitgegeven onder de vlag van Holland Film Nieuw (HFN); bevat 40 aantrekkelijke hoofdstukken waarin bekende en minder bekende mensen uit de praktijk aan het woord komen over alle facetten van filmproductie, filmdistributie en filmvertoning.

Bijdrage zesdaagse ACE Series Special

ACE Producers

Subsidie: € 20.000,-

Bijdrage aan de realisatie van de ACE Series Specials, een zesdaags trainingsprogramma in Brussel waarin zestien ervaren producenten uit verschillende Europese landen werken aan de creatieve en financiële ontwikkeling van nieuwe tv-series.

Organisatie Ben jij mijn filmdate?

St. De Proeftuin

Subsidie: € 1.000,-

Bijdrage aan de organisatie van de derde editie van Ben jij mijn filmdate?, een ontwikkel- en matchmaking-event voor scenarioschrijvers, regisseurs en producenten georganiseerd door initiatiefnemer Maarten Almekinders van Scriptbank.

Int. Vod database filmproducenten

FPN

Subsidie: € 8.924,-

Bijdrage aan de FPN om toegang te krijgen tot een database van de Canadian Media Producers Association (CMPA) voor de duur van één jaar. De database bevat informatie over VOD-platformen wereldwijd – van grote partijen als Netflix tot klein en niche. De bijdrage komt ook ten goede aan training en gebruik van de database voor filmfinanciering.

Apparatuur | Onderwijscoördinator

TV Academy

Verstrekte subsidie: € 24.000,-

De TV Academy biedt nieuw talent een podium en laat hen samenwerken met de top van de Nederlandse creatieve industrie. Ervaren coaches en nieuw talent worden samengebracht om tot nieuwe creatieve ontwikkelingen te komen. De subsidie is verstrekt ten behoeve van de inzet van een onderwijscoördinator en voor de aanschaf van een nieuwe camera. Het subsidiebedrag heeft betrekking op 2018 en 2019.

Training filmindustrie voor jongeren

NFFS

Verstrekte subsidie: € 20.000,-

Een project waarmee jongeren tussen de 12 en 18 jaar in Nederland de kans krijgen ervaring op te doen met het maken van films. Jongeren vergaren kennis en vaardigheden op het gebied van film-maken en bekwamen zich tegelijkertijd in hun mediagebruik.

Organisatie Programma NFF Professionals

NFF

Verstrekte subsidie: € 35.000,-

NFF Professionals is een speciaal programmaonderdeel ván het Nederlands Film Festival vóór de gehele Nederlandse vakwereld van AV-professionals. Daarnaast organiseert NFF Professionals in samenwerking met het Eye Filmmuseum kennisbijeenkomsten onder de titel NFF Extended. Het subsidiebedrag heeft betrekking op 2018 en 2019.

organisatie 'Spotlight on the Netherlands'

APN

Verstrekte subsidie: € 15.000,-

De subsidie is verstrekt ten behoeve van de organisatie Spotlight on the Netherlands. Dit gebeurde tijdens het jaarlijkse, gerenommeerde CARTOON MOVIE Film Festival 2019, dat plaatsvond in Bordeaux.

Bouw website | online filmagenda

Filmkrant

Verstrekte subsidie: € 10.000,-

De subsidie is verstrekt om de bouw en ingebruikname van een nieuwe website met een online filmagenda te realiseren. Zie het resultaat op filmkrant.nl.

 

meldpunt voor ongewenste intimiteiten

MORES

Verstrekte subsidie: € 10.000,-

Bijdrage aan  het opzetten en onderhouden van een gezamenlijk meldpunt voor ongewenste intimiteiten binnen de film- en theatersector mogelijk te maken. Kijk voor meer info op mores online.

Organisatie Unica Filmfestival

UNICA

Verstrekte subsidie: € 15.000,-

Bijdrage aan de organisatie van het UNICA Filmfestival. In 2019 vond dit festival in augustus plaats in Zeist. Tijdens het festival kwamen 250 filmmakers, uit zo’n 30 landen, samen.

Publicatie ter gelegenheid 40-jarig bestaan

SNG

Verstrekte subsidie: € 2.950,-

Bijdrage aan een publicatie, waarin – in vorm en inhoud – een beeld wordt geschetst van de recente geschiedenis van de creatieve, onderzoekende film in Nederland. Aanleiding is het 40-jarige bestaan van SNG Film.

Betere bescherming tegen online piraterij

DFW

Verstrekte subsidie: € 55.000,-

De Internet Service Provider (ISP) werkt niet mee aan het verstrekken van de persoonsgegevens van internetgebruikers die zich schuldig maken aan het illegaal downloaden van films. Dutch FilmWorks heeft daarom een kortgeding aangespannen om de afgifte van de NAW-gegevens via de rechter af te dwingen. Dutch FilmWorks wil hiermee een precedent scheppen dat leidt tot een betere bescherming tegen online piraterij.

Bijdrage ten behoeve van Filmjaarboek 2018/2019

St. Filmuitgaven

Verstrekte subsidie: € 8.500,-

De subsidie kwam ten goede aan het Filmjaarboek 2018/2019. Het boek bevat o.a. informatie over alle bioscoopfilms die in 2018 in Nederland zijn uitgebracht en een lijst van de belangrijkste filmprijzen en bezoekcijfers. Daarnaast heeft CFAP een deel van de kosten voor de uitgave van De filmavonturen van Henk van der Linden op zich genomen.

Procedure illegaal downloaden

Sekam

Subsidie: € 113.000,-

Bijdrage aan juridische kosten voor het voeren van een (meerjarige) procedure tegen de Staat. Een procedure waarin SEKAM de Staat onder meer aansprakelijk stelde voor schade die producenten hebben geleden door niet te voorzien in een toereikend wettelijk handhavingskader tegen illegaal downloaden.