CFAP Prijs

€ 20.000 voor de meest onderscheidende film- en/of televisieproducent

De CFAP Prijs ronde 2022 start binnenkort! Vanaf 22 augustus kun je je favoriete producent voordragen.

Vakprijs

voor film- en/of televisieproducent

CFAP wil met de uitreiking van een jaarlijkse vakprijs aan een film- of televisieproducent een bijdrage leveren aan de stimulering van de Nederlandse AV-productie.

Met de CFAP prijs wil het fonds de aandacht vestigen op de veelzijdigheid van het vak en kwaliteit bevorderen door bijzondere prestaties van producenten onder het voetlicht te brengen.

De CFAP prijs van 20.000 euro wordt jaarlijks uitgereikt:

1. Als eerbetuiging aan een Nederlandse film- of televisieproducent, die zich in het vak onderscheidt en/of  een bijzondere prestatie heeft geleverd. En/of

2. Als aanmoediging voor de professionele ontwikkeling van opvallend talent, jong of oud. En/of

3. Als erkenning en ondersteuning voor nieuwe bijzondere initiatieven van AV-producenten.

Je kunt een voordracht doen met of zonder project, maar het geldbedrag moet door de winnaar worden aangewend voor project- en/of professionele ontwikkeling – naar eigen keuze.

CFAP PRIJS 2021

Speciale juryprijs (€5.000) voor producent Petra Goedings (Phanta Vision)
Annemieke van Vliet | Achmed Akkabi - winnaars (€20.000)
Lucio Messercola - genomineerd
(€ 5.000)
Marleen Slot (Viking Film) - genomineerd
( € 5.000 )

CFAP PRIJS 2020

Speciale juryprijs (€5.000) voor documentaire filmproducent Kees Rijninks
Koji Nelissen | Derk-Jan Warrink - winnaars (€20.000)
Jos de Putter - genomineerd
(€5.000)
Jeroen Koopman - genomineerd
(€5.000)