SEKAM VIDEO financiert CFAP

Het fonds ondersteunt projecten die de televisie- en filmsector in Nederland versterken en bevordert de belangen van film- en televisieproducenten.

Talentontwikkeling en versterking van de arbeidsmarkt hebben prioriteit.

Talentontwikkeling

Loopbaanontwikkeling, training en scholing

Arbeidsmarkt

Verbetering inkomenspositie en arbeidsvoorwaarden

SEKAM VIDEO financiert CFAP

Het fonds ondersteunt projecten die de televisie- en filmsector in Nederland versterken en behartigt de belangen van film- en televisieproducenten.

Talentontwikkeling en versterking van de arbeidsmarkt hebben prioriteit.

talentontwikkeling

loopbaanontwikkeling, training en scholing van talent

arbeidsmarktagenda

verbetering inkomenspositie en arbeidsvoorwaarden

recent ondersteunde projecten

Subsidies

  • COVID-19 Protocol AV
  • Buddy Career Boost
  • Werken in tijden van corona
€0
sinds 2013