Talentontwikkeling

voor producenten in de film- en mediasector

Talent ontwikkeling

Voor producenten in de film- en mediasector

Talent is elementair in de creatieve sector. Voor zowel beginnende als ervaren film- en mediaprofessionals is het een voorwaarde voor succes. Talentontwikkeling is dan ook bij uitstek de manier om de kwaliteit van de audiovisuele sector te waarborgen. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van een individuele loopbaan, maar draagt ook bij aan de innovatie van de sector als geheel. Alleen al door de razendsnelle technologische ontwikkelingen binnen de film- en mediasector, is het noodzakelijk om creatief talent – in iedere fase van een loopban – te ondersteunen en verder te helpen.

CFAP geeft prioriteit aan projectaanvragen voor talentontwikkeling, gericht op vaardigheden en competenties van producenten. Daarbij kan het ook gaan om loopbaanontwikkeling, bijvoorbeeld door het versterken van netwerken of om steun bij de ontwikkeling van nieuwe vormen van financierings- en businessmodellen binnen de film- en media-industrie. Ook training op het gebied van auteursrechten komt in aanmerking voor subsidie van CFAP.

Talentontwikkeling

De audiovisuele sector bestaat naast een handvol grote bedrijven en middelgrote bedrijven, uit veel freelancers en kleine bedrijven. Kleine partijen die nauwelijks tijd of capaciteit hebben om structureel te investeren in R&D of talentontwikkeling. Dat raakt ook een deel van de film- en televisieproducenten.

Het is echter van vitaal belang dat kennis wordt gedeeld en competenties onderling worden versterkt. Ook opleiders moeten up-to-date blijven over zaken als publieksgedrag of (inter)nationale marktontwikkeling. Door nieuwe manieren om verhalen te vertellen of publiek te bereiken ontstaan steeds weer nieuwe vakgebieden waarmee producenten te maken krijgen, zoals viral marketing of community management met social media.

Talentontwikkeling is bovendien een belangrijk middel om de toenemende concurrentie binnen de (inter)nationale creatieve industrie het hoofd te kunnen bieden. Trainingen dragen idealiter bij aan het bouwen en onderhouden van sterke internationale netwerken.

Prioriteit CFAP

CFAP wil de infrastructuur en het concurrentievermogen van de sector vergroten door het aanbieden van trainingsprojecten voor producenten en algemene talentontwikkeling te ondersteunen.

Aanvragen ondersteuning

Aanvragen van ondersteuning voor talentontwikkeling, gericht op vaardigheden en competenties van producenten.