SEKAM VIDEO financiert CFAP

Het fonds ondersteunt projecten die de televisie- en filmsector in Nederland versterken en behartigt de belangen van film- en televisieproducenten.

Talentontwikkeling en versterking van de arbeidsmarkt krijgen prioriteit.

Talentontwikkeling

Loopbaanontwikkeling, training en scholing

Arbeidsmarkt

Verbetering inkomenspositie en arbeidsvoorwaarden

CFAP voor sociaal culturele doelen gefinancierd door Sekam Video

CFAP ondersteunt projecten die de televisie- en filmsector in Nederland versterken en de belangen van film- en televisieproducenten bevorderen.

talentontwikkeling en versterking van de arbeidsmarkt in de mediasector krijgen prioriteit.

talentontwikkeling

loopbaanontwikkeling, training en scholing van talent

arbeidsmarktagenda

verbetering inkomenspositie en arbeidsvoorwaarden

recent ondersteunde projecten

Subsidies

  • SEKAM | Procedure tegen de Staat over illegaal downloaden
  • FDN | Ontwikkeling Film.nl
  • TV Academy | Apparatuur en onderwijs coördinator
0
Totaal subsidies 2019