Over CFAP

Stichting Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten

Over CFAP

Stichting Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten

Stichting Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten (CFAP) wordt gefinancierd door SEKAM Video. Dit is een collectieve beheerorganisatie die auteursrechtelijke vergoedingen int voor audiovisuele werken. Deze gelden worden onderverdeeld aan – bij SEKAM Video geregistreerde – rechthebbende producenten van film- en televisiewerken. Daarnaast bestemt zij een deel van de geïnde middelen voor een fonds met sociaal-culturele doeleinden: het Culturele Fonds Audiovisuele Producenten (CFAP).

Bij sociale doelstellingen gaat het vooral om het verbeteren van de sociale positie van rechthebbenden, in dit geval producenten. Bij culturele doelstellingen gaat het om een grote variëteit aan projecten, die onder de algemene noemer ‘cultureel’ vallen.

CFAP ondersteunt projecten, stelt beurzen ter beschikking aan AV producenten en kent jaarlijks de CFAP prijs toe aan (een) onderscheidende film- of televisie producent(en) op basis van voordrachten van vakbroeders en collegae.

Het bestuur legt periodiek prioriteiten vast, deze zijn leidend bij de selectie van aanvragen en subsidietoekenningen. 

Meer over deze prioriteiten vind je onder in de menubalk onder de button Focus.

In 2021 is circa € 250.000 beschikbaar voor projectsubsidies, beurzen en de CFAP prijs.

 

Doelen

CFAP besteedt haar budget aan:

  1. Projecten die pogen de televisie- en filmsector in Nederland te versterken. 
  2. Projecten of structurele activiteiten die de belangen van film- en televisieproducenten in het algemeen bevorderen. Bijvoorbeeld door ondersteuning van organisaties die bijdragen aan de professionalisering van de audiovisuele sector.

Focus

CFAP focust op sociale en culturele onderwerpen die relevant zijn voor televisie- en filmproducenten en het werkveld van SEKAM Video bestrijken.

Prioriteiten zijn talentontwikkeling en een verbeterde arbeidsmarktpositie. CFAP zoekt daarbij aansluiting bij de Arbeidsmarktagenda, waarin de sociale partners, overheid en ‘het veld’ gezamenlijk acties ondernemen op het gebied van onder meer auteursrecht, de relatie tussen opdrachtgevers (producenten) en opdrachtnemers (makers), inkomensverbetering en scholing van (ervaren) talent. 

 

Documenten

Klik op de titels om onderstaande documenten te downloaden.