Focus

arbeidsmarkt & talentontwikkeling

Focus

arbeidsmarkt & talentontwikkeling

CFAP focust op sociale en culturele onderwerpen die relevant zijn voor televisie- en filmproducenten binnen het werkveld van SEKAM Video.

Prioriteiten zijn versterking van de arbeidsmarkt en talentontwikkeling van/voor AV-producenten. Ondersteuning van projecten die aansluiten bij deze prioriteiten draagt bij aan de maatschappelijke relevantie van het fonds.

CFAP wil inclusiviteit en diversiteit in de audiovisuele sector bevorderen en geeft voorrang aan aanvragen die daar aantoonbaar toe bijdragen.

CFAP streeft ernaar zo transparant, efficiënt en doelmatig mogelijk te opereren.