CFAP PRIJS

20.000 euro voor Nederlandse film- of televisieproducent

Vakprijs

voor producent of project

CFAP wil met de uitreiking van een jaarlijkse vakprijs aan een onderscheidende film- of televisieproducent een bijdrage leveren aan de stimulering van de Nederlandse filmproductie. Met de CFAP-prijs wil het fonds de aandacht vestigen op de veelzijdigheid van het vak en de kwaliteit bevorderen door bijzondere prestaties van producenten te ondersteunen. Een vernieuwend, uitzonderlijk project waarmee een producent zich onderscheidt kan ook aanleiding zijn voor toekenning van de CFAP-prijs.

De CFAP-prijs van 20.000 euro wordt jaarlijks uitgereikt: 

  1. Als eerbetuiging aan een Nederlandse film- of televisieproducent die zich in zijn vak heeft onderscheiden met een bijzondere prestatie.
  2. Ter ondersteuning van een onderscheidend project van een Nederlandse film- of televisieproducent.
  3. Als aanmoediging van de professionele ontwikkeling die een opvallend talent doormaakt.

Het geldbedrag dient te worden aangewend voor project- en/of professionele ontwikkeling.

 

Criteria

selectie voorjaar - uitreiking najaar

Aanmelding

Vakgenoten en collega’s uit de film- en mediasector kunnen op eigen initiatief, of op uitnodiging, in het voorjaar (tot uiterlijk 1 augustus) kandidaten met of zonder projecten voordragen voor de CFAP-prijs via het aanmeldingsformulier.

De voordracht omvat:

  1. Een toelichting en motivatie.
  2. Een CV van de producent, met of zonder project(omschrijving)
  3. Aanvullende achtergrondinformatie met eventueel een projecttoelichting.

De selectie wordt uitgevoerd door een jury die jaarlijks van samenstelling wisselt en bestaat uit een bestuurslid van CFAP (vz) en vertegenwoordigers van de besturen van de Nederlandse Producenten Alliantie (NAPA) en de Nederlandse Content Producenten (NCP).

De CFAP-prijs wordt in het najaar uitgereikt door de voorzitter van het CFAP-bestuur.

 

Voldoet het project aan de eisen?

Start de aanmelding!