Subsidies

Overzicht van projecten waaraan CFAP in 2018 en 2019 een bijdrage verleende.
organisatie festival

IN-EDIT NL

Verstrekte subsidie: € 35.000,-

De subsidies van 2018 (15.000) en 2019 (20.000) zijn verstrekt voor de organisatie van een muziekdocumentaire-festival voor een breed publiek, maar ook voor specifieke doelgroepen zoals doven, slechthorenden en ouderen. De derde editie van het festival zal plaatsvinden in mei 2020 in Het Ketelhuis te Amsterdam.

Bijdrage aan jubileumboek 'Alles is film'

Alles is film

Subsidie: € 5.000,-

Bijdrage aan het maken en uitgeven van het boek ‘Alles is film’. Het boek, dat wordt uitgegeven onder de vlag van Holland Film Nieuw (HFN), bevat 40 aantrekkelijke hoofdstukken waarin bekende en minder bekende mensen uit de praktijk aan het woord komen over alle facetten van filmproductie, filmdistributie en filmvertoning.

Bijdrage voor ACE Series Special

ACE Producers

Subsidie: € 20.000,-

ACE Series Specials is een festival waar onafhankelijke filmproducenten vanuit heel Europa elkaar kunnen ontmoeten. Het zesdaagse festival vindt plaats in Brussel, waar zestien producenten een workshop zullen krijgen over de creatieve en financiële aspecten van tv-productie.

Organisatie Ben jij mijn filmdate?

St. De Proeftuin

Subsidie: € 1.000,-

Een bijdrage voor de organisatie van de derde editie van Ben jij mijn filmdate?, een ontwikkel- en matchmaking-event voor scenarioschrijvers, regisseurs en producenten. Initiatiefnemer Maarten Almekinders van Scriptbank maakt gebruik van proeftuintafels, speeddates en casestudies om een groep van producten, regisseurs en scenaristen creatief te verenigen.

Int. Vod database filmproducenten

FPN

Subsidie: € 8.924,-

Bijdrage aan Nederlandse filmproducenten om toegang te krijgen tot een database van de Canadian Media Producers Association (CMPA) voor de duur van één jaar. De database bevat informatie over VOD-platformen wereldwijd – van grote partijen als Netflix tot klein en niche. De bijdrage komt ook ten goede aan training m.b.t. het gebruik van de database voor filmfinanciering.

Apparatuur | Onderwijscoördinator

TV Academy

Verstrekte subsidie: € 24.000,-

De TV Academy biedt nieuw talent een podium en laat hen samenwerken met de top van de Nederlandse creatieve industrie. Ervaren coaches en nieuw talent worden samengebracht om tot nieuwe creatieve ontwikkelingen te komen. De subsidie is verstrekt ten behoeve van de inzet van een onderwijscoördinator en voor de aanschaf van een nieuwe camera. Het subsidiebedrag heeft betrekking op 2018 en 2019.

Training filmindustrie voor jongeren

NFFS

Verstrekte subsidie: € 20.000,-

Een project waarmee jongeren tussen de 12 en 18 jaar in Nederland de kans krijgen ervaring op te doen met het maken van films. Jongeren vergaren kennis en vaardigheden op het gebied van film-maken en bekwamen zich tegelijkertijd in hun mediagebruik.

Organisatie Programma NFF Professionals

NFF

Verstrekte subsidie: € 35.000,-

NFF Professionals is een speciaal programmaonderdeel ván het Nederlands Film Festival vóór de gehele Nederlandse vakwereld van AV-professionals. Daarnaast organiseert NFF Professionals in samenwerking met het Eye Filmmuseum kennisbijeenkomsten onder de titel NFF Extended. Het subsidiebedrag heeft betrekking op 2018 en 2019.

organisatie 'Spotlight on the Netherlands'

APN

Verstrekte subsidie: € 15.000,-

De subsidie is verstrekt ten behoeve van de organisatie Spotlight on the Netherlands. Dit gebeurde tijdens het jaarlijkse, gerenommeerde CARTOON MOVIE Film Festival 2019, dat plaatsvond in Bordeaux.

Bouw website | online filmagenda

Filmkrant

Verstrekte subsidie: € 10.000,-

De subsidie is verstrekt om de bouw en ingebruikname van een nieuwe website met een online filmagenda te realiseren. Zie het resultaat op filmkrant.nl.

 

meldpunt voor ongewenste intimiteiten

MORES

Verstrekte subsidie: € 10.000,-

De subsidie is verstrekt om het opzetten en onderhouden van een gezamenlijk meldpunt voor ongewenste intimiteiten binnen de film- en theatersector mogelijk te maken. Kijk voor meer info op mores online.

Organisatie Filmfestival

UNICA

Verstrekte subsidie: € 15.000,-

De subsidie is verstrekt voor de organisatie van het UNICA Filmfestival. In 2019 vond dit festival in augustus plaats in Zeist. Tijdens het festival kwamen 250 filmmakers, uit zo’n 30 landen, samen.

Publicatie

SNG

Verstrekte subsidie: € 2.950,-

De subsidie betreft een bijdrage voor een kunstzinnige publicatie die in vorm en inhoud een beeld schetst van de recente geschiedenis van de creatieve, onderzoekende film in Nederland. Dit gebeurt naar aanleiding van het 40-jarige bestaan van SNG Film.

Strijd tegen online piraterij

DFW

Verstrekte subsidie: € 55.000,-

De Internet Service Provider (ISP) werkt niet mee aan het verstrekken van de persoonsgegevens van internetgebruikers die zich schuldig maken aan het illegaal downloaden van films. Dutch FilmWorks heeft daarom een kortgeding aangespannen om de afgifte van de NAW-gegevens via de rechter af te dwingen. Dutch FilmWorks wil hiermee een precedent scheppen dat leidt tot een betere bescherming tegen online piraterij.

Publicaties

St. Filmuitgaven

Verstrekte subsidie: € 8.500,-

De subsidie kwam ten goede aan het Filmjaarboek 2018/2019. Het boek bevat o.a. informatie over alle bioscoopfilms die in 2018 in Nederland zijn uitgebracht en een lijst van de belangrijkste filmprijzen en bezoekcijfers. Daarnaast heeft CFAP een deel van de kosten voor de uitgave van De filmavonturen van Henk van der Linden op zich genomen.

Procedure illegaal downloaden

Sekam

Subsidie: € 113.000,-

Bijdrage aan juridische kosten voor het voeren van een (meerjarige) procedure tegen de Staat. Een procedure waarin SEKAM de Staat onder meer aansprakelijk stelde voor schade die producenten hebben geleden door niet te voorzien in een toereikend wettelijk handhavingskader tegen illegaal downloaden.