CFAP BEURS

voor beginnende en ervaren film- en televisieproducenten

Individuele beurzen

training en talentontwikkeling

CFAP stelt jaarlijks beurzen ter beschikking aan producenten voor deelname aan gerenommeerde internationale opleidingen, workshops en Labs. Ook een bijdrage aan de kosten voor deelname aan talentontwikkeling-programma’s van relevante (inter)nationale festivals komen in aanmerking voor ondersteuning van CFAP.

De veelal kleine productiebedrijven kunnen zich nauwelijks trainingskosten veroorloven. Dit ondergraaft niet alleen talentontwikkeling als vorm van human resource management binnen film- en mediabedrijven, maar verzwakt ook de infrastructuur en het concurrentievermogen van de sector als geheel. 

CFAP wil film- en televisieproducenten, beginnend en ervaren, in de gelegenheid stellen om hun talent en expertise continu te blijven ontwikkelen. Om up-to-date te kunnen blijven als het gaat om snelle technologische ontwikkelingen binnen hun sector, om te blijven onderzoeken en experimenteren, maar ook om (inter)nationale netwerken te versterken en te vergroten.

Criteria

Individuele aanvragen

Criteria

 • Aanvrager

Individuele producent of professional die productie ondersteunt; geselecteerd voor deelname aan een programma gericht op talentontwikkeling.

 • Programma

(Inter)nationaal gerenommeerde (vol- of deeltijd) opleiding, workshop, Lab of industry programma van een (inter)nationaal festival. 

Inhoud Aanvraag

 • Motivatie en doelstelling van de aanvrager
 • CV van de aanvrager
 • Korte omschrijving van het programma
 • Achtergrondinformatie over de aanbieder van het programma
 • Bewijs van selectie en/of aanbeveling van programma-organisator voor deelname

Omvang

 • Maximaal 75% van de totale kosten (exclusief levensonderhoud).
 • Maximaal 6.000 euro per aanvraag.

Jaarlijks is er een bedrag van maximaal 30.000 euro beschikbaar voor CFAP-beurzen.

Termijn en procedure

 • Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.
 • Uiterlijk 6 weken voor aanvang van het programma.
 • Uitslag uiterlijk 6 weken na indiening.
 • Inhoudelijke beoordeling en toekenning door fondsbestuur.
 • Behandeling op volgorde van binnenkomst (totdat het jaarlijkse maximum budget is uitgeput).
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Voldoet het project aan de eisen?

Start de aanmelding!

Verstrekte beurzen

Binnenkort - beurzen worden sinds 2020 verstrekt.