CFAP focust op sociale en culturele onderwerpen die relevant zijn voor televisie- en filmproducenten binnen het werkveld van SEKAM Video.

Prioriteiten zijn versterking van de arbeidsmarkt en talentontwikkeling van/voor AV-producenten. Ondersteuning van projecten die aansluiten bij deze prioriteiten draagt bij aan de maatschappelijke relevantie van het fonds.

CFAP wil inclusiviteit en diversiteit in de audiovisuele sector bevorderen en geeft voorrang aan aanvragen die daar aantoonbaar toe bijdragen. Daarbij streven wij ernaar zo transparant, efficiënt en doelmatig mogelijk te opereren.

Talentontwikkeling

Ondersteuning voor talentontwikkeling, gericht op vaardigheden en competenties van producenten.

Arbeidsmarktontwikkeling

Ondersteuning van projecten die zijn gericht op inkomensverbetering of betere arbeidsvoorwaarden.

Voor je een aanvraag gaat doen...

Weet je al wat je wilt aanvragen?

Ga direct naar de aanvraagformulieren:

Weet je al wat je wilt aanvragen?

Ga direct naar de aanvraagformulieren:

Past jouw project niet in bovenstaande categorieën?

Het kan zijn dat je een project hebt wat net niet in de bovenstaande categorieën past, of wat juist in alle categorieën tegelijk past.
Ook daar staat CFAP voor open. Neem dan vooral even contact met ons op voor advies.