CFAP BEURS

voor beginnende en ervaren film- en televisieproducenten

Individuele beurzen

training en talentontwikkeling

CFAP stelt jaarlijks beurzen ter beschikking aan producenten voor deelname aan gerenommeerde internationale opleidingen, workshops en Labs. Ook een bijdrage aan de kosten voor deelname aan talentontwikkeling-programma’s van relevante (inter)nationale festivals komen in aanmerking voor ondersteuning van CFAP.

De veelal kleine productiebedrijven kunnen zich nauwelijks trainingskosten veroorloven. Dit ondergraaft niet alleen talentontwikkeling als vorm van human resource management binnen film- en mediabedrijven, maar verzwakt ook de infrastructuur en het concurrentievermogen van de sector als geheel. 

CFAP wil film- en televisieproducenten, beginnend en ervaren, in de gelegenheid stellen om hun talent en expertise continu te blijven ontwikkelen. Om up-to-date te kunnen blijven als het gaat om snelle technologische ontwikkelingen binnen hun sector, om te blijven onderzoeken en experimenteren, maar ook om (inter)nationale netwerken te versterken en te vergroten.

Criteria

heel het jaar door, vanaf najaar 2019

Criteria

Heel het jaar door, vanaf najaar 2019

Aanvrager

Individuele producent; geselecteerd voor deelname aan een programma gericht op talentontwikkeling.

Programma

Internationaal gerenommeerde (vol- of deeltijd) opleiding, workshop, Lab of industry programma van een (inter)nationaal festival. 

Inhoud 

 • Motivatie en doelstelling van de aanvrager
 • CV van de aanvrager
 • Korte omschrijving van het programma
 • Achtergrondinformatie over de aanbieder van het programma
 • Bewijs van selectie en/of aanbeveling van programma-organisator voor deelname

Omvang

– Maximaal 75% van de totale kosten (exclusief levensonderhoud).

– Maximaal 6.000 euro per aanvraag.

Jaarlijks is er een bedrag van maximaal 30.000 euro beschikbaar voor CFAP-beurzen.


Termijn en procedure

 • Aanvragen kunnen heel het jaar door worden ingediend.
 • Uiterlijk 6 weken voor aanvang van het programma.
 • Inhoudelijke beoordeling en toekenning door fondsbestuur.
 • Behandeling op volgorde van binnenkomst (totdat het jaarlijkse maximum is bereikt).
 • Uitslag uiterlijk binnen 6 weken na indiening.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Voldoet het project aan de eisen?

Start de aanmelding!

Recent verstrekte beurzen

Binnenkort - beurzen worden vanaf najaar 2019 verstrekt.